- Cum lucram
- Servicii
- Referinte
- Tarife
- Despre noi
- Contact

Servicii

Cu o echipa formata din specialisti in domeniul financiar-contabil si parteneri de incredere, Typhoon Tax Audit este in masura sa va ofere cele mai bune solutii si servicii posibile in contextul dat

Contabilitate completa

 • Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
 • Intocmirea registrului jurnal si a balantei lunare de verificare;
 • Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
 • Intocmirea decontului de TVA;
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere, conform legislatiei in vigoare.

Consultanta financiar fiscala

 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc.;
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;
 • Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.;
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;
 • Informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale;
 • Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export;
 • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

Servicii de evaluare

 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Analiza fluxului financiar;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • Evaluarea patrimoniului societatii;
 • Verificarea respectarii dispozitiilor legale in calcularea si varsarea obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare);
 • Efectuarea de expertize contabile la cerere, in conditiile prevazute de lege.

Servicii de salarizare si personal - relatii cu ITM

 • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca;
 • Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat;
 • Intocmirea statelor de plata;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara
 • Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal in Revisal.

Expertiza contabila

 • Verificarea gestiunii Administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate
 • Efectuarea de catre Administrator a inregistrarilor legale in contabilitate
 • Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice
 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea contabila
 • Incasarea si achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit
 • Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente
 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii
 • Verificarea legalitatii perceperii unor sume de bani de catre Administrator
 • Verificarea legalitatii calculului, efectuat de Administrator in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor
 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa
 • Verificarea tuturor platilor curente efectuate de Administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii
 • Regasirea in evidente a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale

Alte situatii financiare

 • intocmire dosare credite, dosare leasing;
 • obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • efectuarea de punctaje cu administratia financiara;
 • alte raportari la cerere, conform specificul activitatii companiei Dvs.
TYPHOON TAX AUDIT
BUCURESTI , SECTOR 1, STR TURDA, NR 121, BL 5, AP 49
0721 560676

office@typhoon.ro